Velkommen til Zonta Vigrestad & Omegn

Vigrestad og Omegn Zontaklubb er en nystartet klubb, charterfest 24. august 2018

I Zonta får du høve til å møta kvinner med ulik alder, utdanning og yrkesbakgrunn. Mangfoldet av kvinner gir trivelege samvær, fruktbare dialogar som igjen gjer det mogeleg å utvikla spennande arrangement og aktivitetar. Dette set klubben i stand til å hjelpa kvinner både lokalt og globalt i form av økonomisk støtte til prosjekt. Prosjekta bidrar til at kvinner får betre helse, utdanning, økonomiske og juridiske vilkår

Som medlem får du ta del i eit sterkt kvinnenettverk både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Du får bli med i eit fellesskap som har felles interesse, som ønskjer å gjera noko for andre – sårbare kvinner – gjennom Zonta sine prosjekt lokalt og globalt. Ved å påta deg arbeid i styre og komitèar oppnår du personleg og fagleg utvikling. Du får og høve til å hjelpa og påverka kvinner sin situasjon i verden i samarbeid med engasjerte kvinner. I tillegg er det triveleg, inspirerande og gir påfyll i kvardagen.

For mer informasjon og møteplan, følg oss på Facebook.

Facebooksiden vår

Nyheter

SE NYHETER

Kalender

SE ARRANGEMENTER

Globale initiativer

VI VIL STOPPE BARNEEKTESKAP

Nesten 650 millioner nålevende kvinner ble giftet bort før fylte 18 år.

VI SIER NEI TIL VOLD MOT KVINNER OG JENTER

2 av 3 kvinner har opplevd fysisk og/eller seksuell vold i nære relasjoner.

VI VIL UTJEVNE KJØNNSBASERTE FORSKJELLER INNEN UTDANNING

For hvert ekstra års skolegang økes jenters eventuelle lønn med 10-20 prosent.

Zonta Sauda